Cần bổ sung chương về năng lượng tái tạo vào Luật điện lực sửa đổi

ThienNhien.Net – Đó là ý kiến được đưa ra tại Hội thảo tham vấn ý kiến Luật điện lực sửa đổi năm 2012 được Trung tâm Sáng tạo Xanh (GreenID), Viện Rosa Luxemburg (Đức), Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) và ActionAid Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 24/05.

Việt Nam có nhiều tiềm năng đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo (Ảnh: Hải Anh/ThienNhien.Net)
Tổ chuyên gia độc lập chuyên ngành của GreedID cho rằng năng lượng tái tạo là hướng đi tốt cho ngành năng lượng của Việt Nam trong tương lai, vừa phục vụ sản xuất, đời sống, vừa bảo vệ môi trường nhưng trong Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ trình Quốc Hội cùng với Dự thảo Luật điện lực sửa đổi kèm theo vấn đề này còn mờ nhạt. Nội dung này cần được xây dựng thành một chương độc lập.

Nhiều chuyên gia cho rằng trong Luật điện lực sửa đổi nên bỏ quy hoạch điện cấp huyện, xã, chu kỳ lập quy hoạch điện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 10 năm và có tầm nhìn cho 10 năm tiếp theo. Đồng thời, cần chủ trương không bù chéo giá điện và có cơ cấu giá rõ ràng, minh bạch, công khai để tiến tới thị trường điện cạnh tranh. Với những công trình điện lớn, nhạy cảm về an toàn, an ninh, môi trường phải có ý kiến của Quốc hội và tổ chức trưng cầu dân ý.

Tiến sĩ Đào Trọng Hưng (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng Luật Điện lực sửa đổi nên chú ý để không xung đột với những luật khác về Môi trường, Bảo vệ và phát triển rừng, Tài nguyên nước, Khoáng sản… đồng thời chú ý đến sinh kế và ảnh hưởng văn hóa – xã hội tới người dân ở những vùng xây dựng công trình điện…

Các đại biểu dự hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề chế tài xử lý các công trình điện chậm tiến độ, không tán thành việc thu Phí điều tiết hoạt động điện lực, khuyến khích đầu tư các ngành phụ trợ cho điện lực…

Tất cả những ý kiến này sẽ được chuyển đến Ủy ban Khoa học và Công nghệ (Quốc hội) để thảo luận trong kỳ họp thứ III, Quốc hội khóa XIII.

Đến nay, Việt Nam có 98,16% tổng số xã, phường có điện; 20,5 triệu hộ được cung cấp điện. Tổng công suất lắp đặt năm 2011 đạt 24.547MW, điện thương phẩm tăng trung bình 13,26%/năm, từ 44,836 tỷ kWh năm 2005 lên 94,657 tỷ kWh năm 2011.