Thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mê Kông và Hàn Quốc

ThienNhien.Net – Hội nghị Bộ trưởng Mê Kông – Hàn Quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 28/10 đã thông qua Tuyên bố sông Hàn về thiết lập “Quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mê Kông và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung”.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố sông Hàn về thiết lập “Quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mekong và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung”, theo đó đưa ra tầm nhìn và định hướng cho hợp tác của các bên trong tương lai.

Các bên cũng thống nhất xác định ba lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gồm kết nối ASEAN, phát triển bền vững và phát triển vì con người, với 6 trọng tâm như: cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin; môi trường và lâm nghiệp; quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp và an ninh lương thực.