Cà Mau đầu tư 1.200 tỷ xây dựng đê biển và phát triển rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Xác định đầu tư xây dựng đê biển là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010 – 2015, tỉnh Cà Mau đã đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng nhằm ngăn mặn, giữ ngọt bảo đảm phục vụ cho 120.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời, bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cùng với xây dựng để biển, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2015 trồng mới được 6.000ha rừng ngập phòng hộ ven biển, nâng tổng diện dích rừng phòng hộ toàn tỉnh lên 32.000ha; từng bước khôi phục khoảng 10.000ha diện tích đất rừng nhưng không có cây rừng.

Theo ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để cho đê biển không bị sạt lở cần triển khai nhanh ba biện pháp trồng rừng phòng hộ, tạo bãi cho cây rừng phát triển và xây bờ kè.

Để bảo đảm nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu trên, Cà Mau huy động vốn hỗ trợ của Chính phủ, các chương trình mục tiêu, vốn ngân sách địa phương, vốn của doanh nghiệp và nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau.