Nghị định mới về quản lý và sử dụng đất trồng lúa

ThienNhien.Net – Ngày 11/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2012/NĐ-CP, quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Theo đó, từ ngày 01/07/2012, ngoài việc được hỗ trợ sản xuất lúa hàng năm, người sản xuất lúa còn được hỗ trợ trong trường hợp lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của người sản xuất lúa là hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp.

Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại trên 70%; mức hỗ trợ là 50% khi sản xuất lúa bị thiệt hại từ 30 – 70%.

Đồng thời, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng thành đất trồng lúa, hoặc cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước; mức chi phí do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định; hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang; hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất lúa khác được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước.