Khai thác gỗ trái phép tại VQG Cúc Phương: Kiểm điểm rõ trách nhiệm kiểm lâm

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản gửi Sở NN-PTNT Thanh Hóa và VQG Cúc Phương yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

Đối với VQG Cúc Phương: Tăng cường bố trí lực lượng chốt, chặn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ… tổ chức kiểm tra, truy quét và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác gỗ trái phép; tích cực điều tra, xác minh chính xác mức độ rừng bị thiệt hại và đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của Trạm kiểm lâm số 2 quản lý khu vực Thung Đài Sen và Trạm kiểm lâm số 12 quản lý khu vực Thung Sưa – Eo cây Nhai, kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn quản lý mà chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để.

Đối với Sở NN-PTNT Thanh Hóa: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ lực lượng và phối hợp chặt chẽ với VQG Cúc Phương, UBND huyện Thạch Thành tăng cường công tác quản lý bảo vệ và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Thành Yên; Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng liên quan tích cực điều tra, xác minh chính xác mức độ rừng bị thiệt hại và đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.