Rio+20 dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế xanh

ThienNhien.Net – Giám đốc Trung tâm Thông tin Liên Hợp Quốc (UNIC) tại Giacácta, Michele Zaccheo, trong cuộc họp báo cuối tuần qua cho biết phát triển kinh tế xanh sẽ là một trong những chủ đề chính của Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển Bền vững hay còn được gọi là Rio+20, sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, Braxin, từ ngày 20-22/6 tới.

Ngoài ra, Rio+20 cũng sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho khuôn khổ thể chế để phát triển bền vững, bởi đây là hai vấn đề quan trọng để thế giới có được một hệ thống kinh tế mới cần thiết, tập trung vào phát triển bền vững và xóa nghèo đói, trong đó có việc giúp các nước đang phát triển tìm kiếm một “con đường màu xanh” cho phát triển.

Rio+20 sẽ tiến hành 4 cuộc thảo luận về nền kinh tế xanh. Trước hết là các hoạt động kinh tế liên quan ra sao đến chi phí thương mại, chi phí xã hội và môi trường. Có thể áp thuế cho các nước phát triển để tạo quỹ cho phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Thứ hai, làm thế nào để tạo ra động lực cho đầu tư trong hoạt động kinh tế bền vững. Thứ ba, làm thế nào để tạo dựng một quỹ mới cho phát triển bền vững dành cho các nước đang thực hiện nền kinh tế xanh. Và cuối cùng, làm thế nào để phát triển một chỉ số của phát triển bền vững. Ông Michele Zaccheo lưu ý rằng mô hình nền kinh tế xanh có thể được thực hiện bằng cách lấy các nước đã thực hiện thành công các biện pháp xanh làm tham chiếu.

Theo ông Michele Zaccheo, có 7 vấn đề rất quan trọng để phát triển bền vững: Đó là các thành phố bền vững, khả năng phục hồi từ thiên tai, năng lượng, lương thực, công bằng xã hội, việc làm bền vững, đại dương, và nước. Chính vì vậy mà Rio+20 là một cơ hội lịch sử để mở con đường cho một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn, sạch hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn cho tất cả.

Rio+20 sẽ thu hút sự tham dự của các nhà lãnh đạo, học giả, các thành viên quốc hội, doanh nhân, nhà báo đến từ hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.