Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải

ThienNhien.Net – Thời gian qua, tại Hà Nội, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến các dự án xử lý rác thải như Khu xử lý rác thải Xuân Sơn, Khu xử lý rác thải Nam Sơn và Dự án Nhà máy xử lý rác thải 2.000 tấn/ngày đêm của công ty AIC… chậm so với kế hoạch đề ra.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung rà soát lại, đồng thời thực hiện ngay những nhiệm vụ cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn và Khu xử lý rác thải Xuân Sơn. Trọng tâm là kiểm tra, rà soát, bảo đảm duy trì thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, xử lý rác thải, lưu ý các phương án xử lý rác bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường trong mùa mưa năm 2012.

Bên cạnh đó, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định về thủ tục đầu tư, xây dựng, quy hoạch và bảo vệ môi trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc những dự án trên, trong đó ưu tiên cho các hạng mục về giải phóng mặt bằng, xây dựng các ô chôn lấp hợp vệ sinh, hồ thu nước rỉ rác khẩn cấp, hồ điều hòa và trạm bơm thoát nước…

Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thống nhất vị trí để thực hiện dự án di dời 2 nghĩa trang nhân dân trong khu vực giải phóng mặt bằng thuộc khu xử lý rác thải Nam Sơn theo đúng quy định, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố cũng lưu ý, UBND huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây cần tích cực hơn nữa trong chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Ngoài ra có báo cáo với Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố để giải quyết chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh định kỳ cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng môi trường.