Cây trồng huyện Xín Mần thiệt hại nặng do hạn hán

ThienNhien.Net – Thời tiết nắng hạn kéo dài đã khiến diện tích các loại cây nông nghiệp chính vụ xuân 2012 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chỉ đạt khoảng 3.950ha (87,5 % so với kế hoạch).

Ngô không phát triển được vì khô hạn

Thêm vào đó, do thiếu nước tưới, các loại cây đã được gieo trồng cũng sinh trưởng chậm. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn huyện Xín Mần có khoảng 680,2 ha ngô và 253,9 ha đậu tương kém phát triển, có khả năng bị thất thu hoàn toàn và khoảng 50/960ha lúa đã cấy có nguy cơ giảm năng suất do hạn hán, thiếu nước tưới.

Trước nguy cơ hạn hán ngày một gia tăng, UBND huyện Xín Mần đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê diện tích các loại cây trồng bị hại nặng. Chỉ đạo chuyển tất cả diện tích lúa thiếu nước tưới sang trồng cây trồng cạn. Vận động người dân dùng mọi biện pháp, tận dụng tất cả các nguồn nước trong các khe suối để dẫn nước tưới về đồng ruộng.

Bên cạnh đó, huyện Xín Mần cũng cấp miễn phí toàn bộ giống ngô ngắn ngày (VN2, LVN146…) và 68 tấn phân NPK (định mức 100 kg/ha) để giúp người dân gieo trồng lại 680,2ha ngô đã bị thiệt hại với tổng kinh phí khoảng 1.760,33 triệu đồng lấy từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện.