Tổ chức Liên Hợp quốc tại Việt Nam tuyển nhân sự

Tổ chức Liên Hợp quốc (UN) tại Việt Nam cần tuyển nhân viên viết/biên tập tin/bài cho Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc trong thời hạn 3 năm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 27/4/2012.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.