Lục Nam phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên 52% vào năm 2015

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Lục Nam, giai đoạn 2011 - 2020 nhằm nâng độ che phủ của rừng đến năm 2020 đạt 52%. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

ThienNhien.Net – Ngày 13/4/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Lục Nam, giai đoạn 2011 – 2020 nhằm nâng độ che phủ của rừng lên 52%.

Thông tin từ báo điện tử Bắc Giang ngày 19/4/2012 cho biết trong giai đoạn 2011- 2015 mục tiêu đề ra là bảo vệ, chăm sóc rừng hiện có 24.345,3 ha; nâng độ che phủ của rừng đến năm 2015 lên  52% ; trồng mới rừng sản xuất: 870,0 ha; trồng rừng thay thế rừng trồng thuần loài keo, bạch đàn trong rừng đặc dụng bằng cây bản địa: 35,8 ha; cải tạo diện tích vải kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất: 892,1ha; trồng lại rừng trên những diện tích đã khai thác: 7.491,8 ha; cải tạo rừng tự nhiên: 1.115,1 ha; trồng  1.600.000 cây phân tán.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tiến hành bảo vệ, chăm sóc rừng hiện có 25.215,3 ha, giữ vững độ che phủ của rừng 52%; trồng rừng thay thế bằng cây bản địa: 286,54 ha tại Khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ; cải tạo rừng tự nhiên: 635,4 ha; cải tạo diện tích vải kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất: 370,9 ha; diện tích rừng trồng đưa vào khai thác: 10.703,8 ha, trữ lượng 837.565 m3; trồng lại rừng trên diện tích rừng trồng đã khai thác: 10.703,8 ha; trồng 1.600.000 cây phân tán.

Các dự án được ưu tiên bao gồm: Đóng mốc ranh giới 3 loại rừng; xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp; nâng cao năng lực công tác quản lý bảo vệ rừng; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã; xây dựng rừng gắn với các điểm du lịch sinh thái; xây dựng nâng cao chất lượng rừng trồng gỗ hàng hóa…