Phát hành bộ tem và bưu thiếp Gấu hoang dã quý hiếm

ThienNhien.Net – Được sự hỗ trợ của Cục Bưu chính Viễn thông – Bộ Thông tin Truyền thông, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) đã phát hành bộ tem Gấu hoang dã quý hiếm, bao gồm 4 mẫu, 1 block và 1 phong bì ngày phát hành đầu tiên, thể hiện hai loài Gấu ngựa (Ursus thibetanus) và Gấu chó (Ursus malayanus), trên mạng lưới bưu chính trong và ngoài nước.

Mục tiêu chủ yếu của việc phát hành bộ tem gấu nhằm góp phần thiết thực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn gấu và các loài động vật hoang dã quý hiếm khác ở Việt Nam.

Bộ tem Gấu hoang dã quý hiếm Việt Nam (Ảnh: WAR)

Việt Nam có hai loài gấu là Gấu ngựa và Gấu chó, trong đó có tới hơn 4.000 cá thể đang bị nuôi nhốt lấy mật, chủ yếu là Gấu ngựa. Hiện cả hai loài đều được xếp vào mức độ nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam.

Hoạt động phát hành bộ tem gấu theo đó sẽ giúp công chúng có cơ hội hiểu rõ hơn về loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng này, đồng thời khuyến khích họ sử dụng các sản phẩm thay thế để góp phần bảo vệ động vật hoang dã – ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR, khẳng định.

Nhân dịp phát hành bộ tem Gấu, Tổ chức WAR cũng phát hành bộ bưu thiếp Cùng bảo vệ Gấu.