WB phê duyệt 522 triệu USD tín dụng cho Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt các khoản tín dụng và cho vay với tổng trị giá 522 triệu USD cho phát triển đô thị, năng lượng và lâm nghiệp của Việt Nam.

Ba khoản vay được  được phê duyệt bao gồm dự án nâng cấp đô thị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khoản vay chính sách cải cách ngành năng lượng II, và khoản tài chính bổ sung cho dự án phát triển khu vực lâm nghiệp. Cả ba dự án này đều hỗ trợ cho Chiến lược đối tác quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới (2011-2016) cho Việt Nam.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, việc phê  duyệt ba dự án này cho thấy mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Ngân hàng Thế giới và  Việt Nam. Các dự án này nhằm giải quyết những thách thức mới như đô thị hóa nhanh, nhu cầu cần có một ngành năng lượng hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng nhiều để phục vụ tăng trưởng, và tầm quan trọng của việc quản lý bền vững nguồn lực rừng nhằm giúp các cộng đồng nông thôn thoát nghèo .

Dự án Nâng cấp Đô thị Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho hơn 1,5 triệu dân tại 6 thành phố trong khu vực. (Ảnh: chinhphu.vn)

Dự án nâng cấp đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng và  dịch vụ cho hơn 1,5 triệu dân tại 6 thành phố  trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm Cần Thơ, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cà Mau, Rạch Giá, và  Trà Vinh. Ước tính khoảng 275.900 người thu nhập thấp ở các thành phố này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cơ sở hạ tầng được cải thiện, như đường giao thông, thoát nước, kênh mương, cấp nước và vệ sinh môi trường, công trình công cộng và cung cấp điện dựa trên ưu tiên của cộng đồng. Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), nguồn vay dành cho các nước thu nhập thấp của Ngân hàng Thế giới, sẽ tài trợ 292 triệu USD cho dự án này.

Khoản vay chính sách cải cách ngành năng lượng II nằm trong một chuỗi ba khoản vay chính sách nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách trong lĩnh vực năng lượng để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả trong sản xuất điện, tính minh bạch và khả năng dự báo giá điện; khuyến khích đầu tư sản xuất điện; và tiến hành các chương trình và sáng kiến sử dụng điện hiệu quả. Chương trình được xây dựng quanh bốn lĩnh vực chính sách quan trọng, đó là phát triển thị trường điện cạnh tranh, tái cấu trúc ngành điện, cải cách giá điện, và tăng cường quản lý nhu cầu năng lượng hiệu quả. Ngân hàng Thế giới cung cấp 200 triệu USD cho khoản vay này, một nửa được trích từ IDA, và nửa còn lại từ Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và Phát triển (IBRD) – nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập trung bình.

Dự án phát triển khu vực lâm nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy trồng rừng quy mô nhỏ bền vững để tăng thu nhập cho khu vực nông thôn và hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực ưu tiên bảo tồn của Việt Nam. Dự án này cũng hỗ trợ Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia thông qua phục hồi và tăng độ che phủ rừng, thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên thị trường cho khu vực lâm nghiệp, tăng cường vai trò và trách nghiệp của chủ rừng ở địa phương, và tăng cường quản lý các khu vực được bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Với một khoản tài chính bổ sung, IDA sẽ cung cấp thêm 30 triệu USD trong ba năm để dự án hoạt động tại 6 tỉnh khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam.