Rà soát vùng nguy hiểm khi xảy ra thiên tai

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành và địa phương chủ động lồng ghép các nhiệm vụ phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án cụ thể.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, xác định các vùng nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn (bao gồm cả vùng hạ lưu các hồ chứa nước); chủ động thực hiện các dự án di dời dân cư, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết; rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, chủ động sửa chữa, khắc phục các sự cố trước mùa mưa bão…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, quy hoạch sản xuất, quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng; nghiên cứu vấn đề di dân tự do gắn với bảo vệ, phát triển rừng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kịp thời dự báo, diễn biến thiên tai cho Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương và các cơ quan liên quan để chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát vận hành xả lũ theo quy định vận hành liên hồ chứa, báo cáo Thủ tướng xem xét, điều chỉnh phù hợp với thực tế…