Hoàn thành đấu nối các tuyến dây 220kV đón dòng thủy điện Sơn La

Ảnh: Minh Huệ/Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) đã đóng điện và đưa vào vận hành an toàn tất cả các tuyến đường dây 220 kV đấu nối với Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa để giải tỏa công suất của Nhà máy Thủy điện Sơn La truyền tải trên tuyến đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa.

Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa được thiết kế và đưa vào vận hành 2 máy MBA với tổng công suất 1.800 MVA, là trạm có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các tuyến đường dây 220 kV đấu nối từ Trạm 500 kV Hiệp Hòa, toàn bộ công suất của Nhà máy Thủy điện Sơn La truyền tải về Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa sẽ được truyền tải qua các Trạm biến áp 220 kV Sóc Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh và liên kết với Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tạo sự liên kết lưới điện khu vực.