Đốc thúc báo cáo hiện trạng nông, lâm trường quốc doanh

ThienNhien.Net – Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết đánh giá hiện trạng về nông, lâm trường quốc doanh và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Trước đó, ngày 15/02/2012, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Công văn 861/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp hoàn thành báo cáo này.

Được biết, trong giai đoạn từ 2004 – 2010, các nông, lâm trường quốc doanh đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên (đối với đơn vị kinh doanh) hoặc ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (đối với đơn vị quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng), công ty cổ phần (đối với nông, lâm trường quốc doanh thí điểm cổ phần hóa), giải thể (đối với nông, lâm trường quốc doanh thua lỗ, yếu kém).

Hiện các đơn vị đang tập trung rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất, xác định ranh giới cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất, nhằm quản lý sử dụng đất chặt chẽ có hiệu quả; cơ bản hoàn thành việc chuyển giao cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, không trực tiếp sản xuất của đơn vị cho địa phương quản lý sử dụng.