Chủ đầu tư KCN được hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải

ThienNhien.Net – Các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ về tiền thuê đất, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp…

Đây là thông tin được nêu trong Quyết định 386/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Một góc Khu công nghiệp Cái Lân (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngoài việc được hưởng đơn giá thuê đất ở mức tỷ lệ thấp nhất, các chủ đầu tư còn được tỉnh giao thêm diện tích đất để xây dựng khu tái định cư, nhà ở cho công nhân, được hỗ trợ bằng hình thức ứng trước 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Với những dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng có diện tích từ 100 ha trở lên, được xét ưu tiên đầu tư kinh doanh khu đô thị hoặc khu dân cư dịch vụ hạ tầng xã hội ngoài hàng rào đi kèm khu công nghiệp có diện tích tương ứng từ 30 – 50% diện tích khu công nghiệp.

Đặc biệt, sau khi triển khai xây dựng xong hệ thống hệ xử lý nước thải, chủ đầu tư khu công nghiệp được tỉnh hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải cho mỗi khu công nghiệp, nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư khu công nghiệp còn được cung cấp miễn phí thông tin về quy hoạch xây dựng và bản đồ địa chính để triển khai thực hiện dự án.