Đề nghị rút dự án Luật Công an xã, lùi thời hạn trình hai luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa thừa ủy quyền ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh chương trình năm 2018. Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị điều chỉnh về 13 dự án, trong đó đề nghị rút một dự án là Luật Công an xã.

Hai dự án luật được đề nghị lùi thời hạn trình, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, có đến 10 dự án luật, dự thảo nghị quyết Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2018.

Nếu tờ trình được Quốc hội chấp thuận thì số lượng dự án thuộc chương trình năm 2018 sẽ là 30, tăng 8 dự án so với chương trình đã được Quốc hội quyết định.

Cụ thể, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được đề nghị bổ sung để thay thế cho Luật Công an xã và 9 dự án luật, dự thảo nghị quyết khác thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch…

Đáng lưu ý, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn (cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp) đối với nhiều dự án luật cần sửa đổi, bổ sung có nội dung sửa đổi đơn giản, áp dụng kỹ thuật lập pháp “dùng một luật sửa nhiều luật”.

Có hai dự án được đề nghị cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (khai mạc tháng 5 -2018) theo quy trình một kỳ họp. Đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Kỳ họp cuối năm 2018 cũng có tới 3 dự án luật được đề nghị áp dụng thủ tục rút gọn; gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi, Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ và Luật Đường sắt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường.