Hải Phòng dừng thu hồi đất nuôi trồng thủy sản từ 25/2

ThienNhien.Net – Từ 25/2, Hải  Phòng dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, chờ qui định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là nội dung Thông báo số 33/TB-UBND được UBND thành phố Hải  Phòng ban hành ngày 24/2, thực hiện theo thông báo kết luận của Thủ tướng  Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Một góc đầm nuôi hải sản ở huyện Tiên Lãng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ngoài việc tạm dừng nêu trên, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát tổng hợp các trường hợp được giao đất, thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản.

Đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, cần khẩn trương báo cáo UBND thành phố trước ngày 29/2 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với những trường hợp vướng mắc liên quan, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Riêng với các hộ đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản sẽ được UBND các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn thực hiện theo đúng qui hoạch đã duyệt trong khi chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.