Dự án nước sạch và vệ sinh trẻ em nhận tài trợ gần 2 triệu USD

ThienNhien.Net – Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề cương chi tiết

Ảnh minh họa: Bộ TNMT

Dự án “Nước sạch và Vệ sinh cho trẻ em”, dự kiến thực hiện tại 7 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, An Giang, và Đồng Tháp trong thời gian từ 2011 – 2016.

Tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng 1.925.000 USD, trong đó vốn vay ODA từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chiếm 1.800.000 USD; số còn lại là phần vốn đối ứng, tương đương 125.000 USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng vai trò cơ quan chủ quản, trong khi chủ dự án – cơ quan chủ trì thực hiện là Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Một số hoạt động và kết quả chính của dự án, bao gồm: hỗ trợ triển khai Đề án quản lý chất lượng nước nông thôn thông qua xử lý và trữ nước tại hộ gia đình; hỗ trợ thực hiện hệ thống theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ kỹ thuật, giám sát hoạt động của các Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 7 tỉnh…