Thêm loài dơi mới được ghi nhận ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Loài dơi nếp mũi mới mang tên Grip-phin Hipposideros griffini vừa được các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp cùng nhóm nghiên cứu quốc tế phát hiện tại Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum).

Dơi nếp mũi Grip-phin Hipposideros griffini (Ảnh: Báo Đất Việt)

Loài dơi này có thể phân biệt với các loài dơi khác trong cùng giống Hipposideros bởi tần số siêu âm, kích cỡ cơ thể và đặc điểm sinh học phân tử.

Cho đến nay, dơi nếp mũi Grip-phin mới chỉ được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Cát Bà và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray – Báo Đất Việt 23/02/2012 đưa tin.

So với những loài dơi đã phát hiện trước đây, dơi nếp mũi Grip-phin có nhiều đặc điểm tương tự với loài dơi nếp mũi quạ Hipposideros armiger.

Tuy nhiên, dơi nếp mũi Grip-phin có kích cỡ cơ thể nhỏ hơn và có tần số siêu âm khác xa so với loài dơi nếp mũi quạ. Đáng chú ý là cả hai loài này đều được ghi nhận trong cùng một khu vực ở Vườn Quốc gia Cát Bà.