Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên tại Triệu Sơn

ThienNhien.Net – Trước thực trạng khai thác tài nguyên đất, khoáng sản trái phép diễn ra trong thời gian dài tại huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở và UBND huyện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Theo kết luận của của Thanh tra tỉnh, một số xã thuộc huyện Triệu Sơn để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản; nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để khai thác tài nguyên trái phép, nợ thuế kéo dài, chưa thực hiện nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ môi trường.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn xử nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ tài chính, chưa thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường mà Thanh tra tỉnh đã kết luận.

Ngoài ra, cần tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể buông lỏng quản lý để xảy ra các sai phạm trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/3.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại các xã được Thanh tra tỉnh kết luận, đồng thời tham mưu, đề xuất phương án quản lý, khai thác, chế biến, tận thu sét bentonit trên địa bàn huyện Triệu Sơn.