Sớm hoàn thiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tổ chức vào sáng 23/2 nhằm triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết về bảo vệ, phát triển rừng trong năm 2012 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương liên quan.

Ươm cây giống (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần chủ trì ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 về chuyển đổi, triển khai kế hoạch mới, rà soát các cơ chế chính sách hiện hành để sửa đổi, bổ sung khắc phục những bất cập trong thời gian qua. Trong đó, lưu ý vấn đề cân đối, kết hợp hiệu quả giữa nhu cầu vốn và khả năng đất rừng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao cơ quan thường trực hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, vai trò các ban chỉ đạo cấp địa phương, vấn đề hợp tác quốc tế, nghiên cứu các mô hình phát triển bảo vệ rừng các quốc gia khác.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra thực tế thường xuyên để tổng hợp số liệu, các vấn đề trong bảo vệ, phát triển rừng hiện nay.