Oxfam Anh tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam Anh cần tuyển tư vấn cho Chương trình My rights, My voice, làm việc tại Ninh Thuận, Đắk Nông và Lào Cai.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 02/3/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.