8 địa phương chuyển mục đích sử dụng hơn 860 ha đất lúa

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép UBND 8 tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Phú Thọ, Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh chuyển mục đích sử dụng 2870,485 ha đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn các tỉnh, trong đó tổng diện tích đất lúa chiếm tới 860,145 ha.

UBND 8 tỉnh cần tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Tây Ninh sẽ xem xét sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt và các dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.