Mô hình lúa cải tiến (SRI) tại Lai Châu: năng suất đạt 8,5 tấn thóc tươi/ha

Đó chính là kết quả của mô hình canh tác lúa theo phương pháp cải tiến được triển khai tại bản Hợp I, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, một trong các địa bàn mục tiêu của Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF)” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện dưới sự tài trợ của Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA).

Ngày 31/10/2020, Hội nghị đầu bờ về mô hình SRI đã được tổ chức với sự tham gia của Ban Quản lý Dự án VOF tại Lai Châu, cán bộ các cơ quan ban ngành tại địa phương cùng các thành viên nhóm nông dân thích ứng tại bản Hợp I. Đây là dịp để các bên cùng tham quan thực địa và đánh giá tiềm năng nhân rộng của mô hình canh tác lúa theo phương pháp cải tiến.

Qua ghi nhận của thúc đẩy viên hỗ trợ dự án tại địa bàn, với diện tích 5ha trồng giống lúa nếp tan, phương thức canh tác cải tiến đã cho năng suất đạt 8,5 tấn thóc tươi/ha, tăng 1,5 tấn/ha so với phương thức cũ.

Điều đáng bàn là những con số khả quan này không hề được đánh đổi bằng quá trình canh tác thiếu bền vững, mà ngược lại, giúp tiết giảm giống, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, công chăm sóc, và giảm đáng kể việc gây ô nhiễm môi trường so với lối canh tác cũ.

Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam” (VOF) hướng tới hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của BĐKH tại vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định. Dự án được thực hiện tại 6 huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu trong giai đoạn 2019-2022.

Dự án do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA). PanNature là đơn vị điều phối các hoạt động, phối hợp thực hiện cùng với Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Nguồn: