Kiến nghị thu hồi gần 3.300 ha đất

ThienNhien.Net – Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo mới đây về thanh tra của Bộ TN&MT.

Theo đó trong năm 2013, qua thanh tra, toàn ngành đã kiến nghị thu hồi gần 3.300 ha đất, xử phạt vi phạm trên 40 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi trên 100 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, theo bộ này, tỉ lệ thu hồi tiền, đất qua thanh tra vẫn còn thấp, việc phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế.

Kế hoạch năm 2014, ngành TN&MT sẽ thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các tỉnh, TP có khu công nghiệp; về đất đai đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư khu đô thị; về môi trường đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng và các dự án đã được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để. Bên cạnh đó, ngành sẽ kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ hằng năm trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.