Phụ nữ và quặng

ThienNhien.Net – Hai cụm từ trên dường như chẳng ăn nhập gì với nhau, song đáng tiếc hình ảnh những người phụ nữ tham gia đào đãi và mót quặng bắt gặp khá phổ biến trong đời thường. Trong khi ảnh hưởng tiêu cực của ngành khai khoáng đối với môi trường đã được đề cập khá nhiều, người ta còn ít bàn về đóng góp thực sự và cả những hậu quả của những hoạt động này đối với cuộc sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo.