Các địa phương tăng cường phòng, chống cháy rừng

ThienNhien.Net – UBND TP HCM vừa phê duyệt Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn 2011 – 2015 với tổng kinh phí thực hiện đến năm 2015 là 6,757 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2012 sẽ thực hiện hết 4,297 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình nhằm giữ vững diện tích đất lâm nghiệp của thành phố đến năm 2015 là 35.000 ha, đồng thời bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng, thiệt hại do chặt phá rừng, săn bắt động vật rừng trái phép…

Chương trình dự kiến nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán của cấp xã trong vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng.

Cùng liên quan tới mảng hoạt động này, vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang cũng ban hành quyết định phân bổ kinh phí phòng, chống cháy rừng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 6 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được dùng cho công tác tuyên truyền, mua sắm, duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, mua nhiên liệu và chi hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật bảo vệ rừng.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang cũng phê duyệt dự toán chi kinh phí trên 1,133 tỉ đồng để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà để quản lý và bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học”. Dự án sẽ được thực hiện trong năm 2012.

Tại nhiều địa phương khác như Khánh  Hòa, Bình  Dương, An Giang, Cà Mau…, các đơn vị Chi cục Kiểm lâm cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng như: xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng, đốt rừng bừa bãi; kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ phòng, chống cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra để có biện pháp xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra…