Miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân vùng lũ Tân Phước

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giao đất ở không thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân ở các tuyến dân cư vùng ngập lụt sâu huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I/2012 việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở được giao trong hạn mức của các hộ dân sống trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các hộ dân được giao đất ở trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.