Bắc Kạn lập Ban chỉ đạo Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn nhằm giúp địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban còn có trách nhiệm phối hợp với Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng (đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tại tỉnh Bắc Kạn) và các cơ quan liên quan của Trung ương để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Dự án được duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, tiến độ và thời gian quy định; Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã trong việc thành lập các tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện, cấp xã để phục vụ cho công tác kiểm kê rừng…