Gần 14 tỷ đồng cho dự án cấp nước và vệ sinh tại Na Rì

ThienNhien.Net – Dự án “Cải thiện tình trạng cấp nước và vệ sinh môi trường tại 07 xã của huyện Na Rì – giai đoạn 2” vừa được UBND tỉnh Bắc  Kạn phê duyệt với tổng vốn gần 14 tỷ đồng.

Dự án do Tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam tài trợ, được thực hiện từ năm 2011 – 2014 tại các xã Côn Minh, Đổng Xá, Quang Phong, Xuân Dương, Dương Sơn, Hữu Thác, Cư Lễ của huyện Na Rì.

Mục tiêu chính của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình triển khai và quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh; cải thiện điều kiện vệ sinh cho khoảng 1.200 hộ gia đình trên địa bàn 07 xã và 07 trường học của huyện Na Rì; xây dựng năng lực quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.