Sản xuất phim về 6 nội dung trọng tâm bảo vệ môi trường

Chiều 19/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 3 năm/lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức.

Khi cò ốc trở về – bộ phim đạt giải cao nhất tại LHP Môi trường 2016

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

Theo đó, các bộ phim tham dự liên hoan sẽ tập trung vào 6 nhóm nội dung trọng tâm của hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay gồm: Biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại rác , tái sử dụng, tái chế và xử lý rác; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu; giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng.

Có 4 thể loại phim gồm phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình. Tổng số có 16 giải thưởng. Mỗi thể loại phim dự kiến có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C kèm theo Bằng chứng nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tác phẩm dự thi sản xuất trong thời gian từ 1/1/2016 đến ngày 15/10/2019. Vì vậy, Ban Tổ chức lưu ý thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự Liên hoan phim từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019 (tính theo dấu bưu điện). Bắt đầu từ tháng 11/2019 là thời gian để Ban Tổ chức thực hiện công tác chấm để có thể công bố trao giải vào cuối quý IV năm 2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội điện ảnh Việt Nam thống nhất tổ chức chấm tác phẩm dự thi thông qua 2 Hội đồng (sơ khảo và chung khảo). Hội đồng chung khảo sẽ là các nhà đạo diễn, biên kịch điện ảnh, truyền hình; nhà báo; nhà khoa học về môi trường có nhiều kinh nghiệm và uy tín.

Liên hoan phim môi trường toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998, trải qua 6 kỳ tổ chức, đãcó 584 phim của các tổ chức cá nhân gửi tác phẩm tham dự, 146 phim đoạt giải, 6 giải thưởng lớn Việt Nam Xanh đã được trao.

Liên hoan phim môi trường đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Theo từng giai đoạn cụ thể các vấn đề môi trường đã được nhìn nhận và đánh giá ở từng góc độ khác nhau. Do vậy, việc tổ chức các kỳ Liên hoan phim môi trường nhằm khuyến khích tính sáng tạo của các nhà điện ảnh, nhà biên kịch, đạo diễn và các nhà quản lý môi trường tham gia xây dựng nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình có tính nghệ thuật và nội dung sâu sắc, phong phú, hấp dẫn, có sức tuyên truyền giáo dục cao về ý thức bảo vệ môi trường.

Nguồn: