Miễn thuế xuất khẩu trầm hương trồng

ThienNhien.Net – Theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng, mặt hàng này sẽ được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 04/8/2011.

Bộ Tài chính quy định, khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng trầm hương xuất khẩu được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng, ngoài tờ khai hải quan và hợp đồng mua bán, hồ sơ hải quan cũng phải có Giấy phép CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế những loài Động,Thực vật có nguy cơ bị đe dọa) do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Hợp đồng ủy thác xuất khẩu hàng hóa đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, trong đó có quy định giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế xuất khẩu; Bảng kê danh mục, tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế.

Miễn thuế xuất khẩu trầm hương nhân tạo (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng tờ khai hải quan như đối với trường hợp phải nộp thuế. Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, số tiền thuế đề nghị miễn, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai hải quan theo quy định.

Sản xuất trầm hương nhân tạo từ cây dó bầu trồng là một ngành sản xuất mới của nước ta. Cây dó bầu được trồng ở nhiều địa phương trong cả nước với diện tích khoảng 12.000ha, tập trung ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Các địa phương có diện tích trồng lớn nhất là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Phước.

Hiện Việt Nam xuất khẩu trầm hương chủ yếu ở dạng thô hoặc đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, nên giá trị chưa cao, trung bình khoảng 25 triệu USD/năm.