Đấu thầu dự án xử lý chất thải bệnh viện

ThienNhien.Net – Nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải từ các bệnh viện gây nên, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt hơn 25,4 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tại một số bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện, thành phố, trong đó có Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình.

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Ảnh: tnmtquangnam.gov.vn)

Dự án thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình hiện đã triển khai xong phần việc tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Ngày 13/1, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án với các phần việc còn lại như: thi công xây dựng; cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm công trình; giám sát thi công; kiểm định chất lượng…, tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Được biết, dự án do Sở Tài nguyên & Môi trường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 6,8 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.