Điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng

ThienNhien.Net – Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 vừa được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1.

(Ảnh: monre.gov.vn)

Theo quyết định này, các loại khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng sẽ được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đến năm 2020 trong phạm vi dự án bao gồm: cao lanh, đất sét trắng, fenspat, sét chịu lửa, cát trắng, đôlômit, đá vôi, đá ốp lát.

So với quy định cũ tại Quyết định 152/2008/QĐ-TTg, khoáng sản bentonit được điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch và khoáng sản đá vôi được bổ sung thay thế.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xem xét điều chỉnh, bổ sung khoáng sản bentonit vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.

Tổng số mỏ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trên cả nước cũng được điều chỉnh theo hướng: cao lanh 378 mỏ, Fenspat 85 mỏ, cát trắng 85 mỏ, Đôlômít 82 mỏ, đá vôi 351 mỏ, đá ốp lát 410 mỏ.

Trong đó, nhu cầu khối lượng khoáng sản cần mở rộng khai thác, chế biến trong giai đoạn từ 2010 – 2020 cụ thể như sau: cao lanh 960 nghìn tấn (quy định cũ là 263 nghìn tấn); cát trắng 1.000 nghìn tấn (quy định cũ 540 nghìn tấn); đá khối 700 nghìn m3 (quy định cũ 335 nghìn m3)…

Đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được ghi trong các Phụ lục II và III kèm theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 mà không bị điều chỉnh tại quyết định này thì vẫn có giá trị thực hiện.