Hơn 26 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường

ThienNhien.Net – Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đồng thời chia sẻ thông tin tài nguyên môi trường một cách hiệu quả tới doanh nghiệp và người dân, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng.

Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, thực hiện trên địa bàn 10 huyện, thành phố, thời gian thực hiện từ 2012 – 2014.

Cụ thể, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành một hệ thống quản lý tập trung tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: cơ sở dữ liệu đất đai; môi trường; tài nguyên nước; địa chất khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; và cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Bên cạnh đó, địa phương cũng xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, chia sẻ thông tin về tài nguyên và môi trường cho các lĩnh vực quản lý nhà nước khác, cho người dân, doanh nghiệp, cộng đồng phục vụ công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng về mạng thông tin cho ngành tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố cũng được ưu tiên thực hiện.