Lào Cai di dời 116 cơ sở gây ô nhiễm vào năm 2012

ThienNhien.Net – Theo ông Đỗ Trường Giang, Chủ tịch UBND thành Phố Lào Cai, năm 2012, thành phố sẽ hoàn thành việc di dời 116 cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư. Đây là những cơ sở đang gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước, khói bụi cho không gian sống của các hộ dân liền kề.

Một cơ sở giặt tẩy vỏ bao xi măng gây ô nhiễm ở Lào Cai (Ảnh: Nhân Dân)

210 cơ sở còn lại sẽ được hoàn tất di dời trong năm 2014, phù hợp với thời gian thành phố dự định nâng cơ sở hạ tầng lên đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô, ổn định và phát triển sản xuất bền vững, UBND thành phố cũng xây dựng các chính sách hỗ trợ di dời như: hỗ các đối tượng đến địa điểm mới; chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất; chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chấm dứt hoạt động sản xuất.

Cụ thể, các đối tượng di dời đến các cụm, khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ một tỷ lệ thỏa đáng tiền thuê lại đất trong những năm đầu, đồng thời được hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, nhà xưởng; được hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới; hỗ trợ trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất và được hỗ trợ đối với số lao động mới được tuyển dụng…

Các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề sản xuất, địa phương sẽ hỗ trợ việc cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng; trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất; đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động.

Các đối tượng thuộc diện di dời nhưng tự chấm dứt hoạt động sản xuất sẽ được hỗ trợ một lần làm nhà xưởng và hỗ trợ đối với số lao động nghỉ việc.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, không giới thiệu địa điểm cho các cơ sở sản xuất không phù hợp với các quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành.