Sớm hoàn thành giao đất cho nông, lâm trường quốc doanh

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông – lâm trường quốc doanh, tổ chức tại Hà Nội ngày 6/1, Ban chỉ đạo Trung ương đặt ra nhiệm vụ cần phải sớm hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất, cắm mốc ranh giới, quy hoạch đất cho các nông, lâm trường quốc doanh phù hợp với quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp và quy định pháp luật.

Hội nghị đánh giá, qua 8 năm thực hiện Nghị quyết, một số doanh nghiệp thuộc Tổng công ty nhà nước như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê, Tổng Công ty Giấy… đã hình thành được những vùng nguyên liệu tập trung, tạo ra được sản phẩm có giá trị cao; bước đầu tách bạch được nhiệm vụ kinh doanh và công ích để chuyển đổi các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng phòng hộ thành đơn vị sự nghiệp chuyên làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, đã bóc tách được những diện tích đất không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sai đối tượng để chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT)

Tuy nhiên theo đại diện các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An…, việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm và cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa hiệu quả. Việc xác định diện tích rừng đã bị lấn chiếm hiện nay chưa chính xác, số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều so với báo cáo.

Đại diện các địa phương cho rằng, cần xem xét lại hiệu quả quản lý đất rừng của công ty nông lâm nghiệp so với Ban quản lý rừng để lựa chọn mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp, đồng thời cần xác định rõ chính sách hỗ trợ đối với những nông lâm trường quốc doanh vừa sản xuất kinh doanh vừa phải đảm nhận các nhiệm vụ công ích, quốc phòng – an ninh.

Ban Chỉ đạo Trung ương nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ cần đặt ra là phải tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại đối với các công ty nông lâm nghiệp và Ban quản lý rừng vừa tổ chức lại do sắp xếp các nông lâm trường quốc doanh. Sớm hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất, cắm mốc ranh giới, quy hoạch đất đai cho các nông lâm trường quốc doanh phù hợp với quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp và quy định của pháp luật; xác định rõ giá trị tài sản trên đất, kể cả rừng tự nhiên là rừng sản xuất làm căn cứ giao vốn cho doanh nghiệp. Một số công ty nông lâm nghiệp có nông lâm trường đủ điều kiện quy định sẽ được thí điểm cổ phần hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh Trung ương cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành tổng hợp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, từng nông lâm trường để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đồng thời nghiên cứu để sửa đổi những bất cập trong quy định của hệ thống cơ chế, chính sách, đặc biệt là những chính sách liên quan đến đất đai.