13 tỷ đồng xử lý tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật tại Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Sáng 6/01, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp tổ chức lễ khởi công Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại khu vực thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh  Lộc.

Dự án có tổng vốn 13 tỷ đồng, do Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phụ trách thi công.

Kho chứa hóa chất tại thôn Bèo được xây dựng từ năm 1965 nhằm lưu giữ, luân chuyển và phân phối các loại hóa chất bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp cho Hợp tác xã Vĩnh Long I, trong đó có nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tố cao, khó phân hủy trong môi trường như DDT, 666, Wolftatox…

Trong quá trình lưu trữ và luân chuyển, một lượng lớn hóa chất bảo vệ thực vật đã bị rỉ xuống nền kho và khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong vùng. Do đó, việc xử lý triệt để ô nhiễm kho chứa hóa chất này rất cần thiết và cấp bách.