Giúp đô thị châu Á tăng khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Xã hội và Môi trường (ISET) vừa công bố một ấn phẩm mang tên Catalyzing Urban Climate Resilience: Applying Resilience Concepts to Planning Practice in the ACCCRN Program (2009 – 2011)*. Không chỉ giới thiệu những hành động thực tiễn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và đô thị hóa, hai xu hướng sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới ngay trong thế kỷ XXI, cuốn sách còn chỉ rõ cách thức mà 10 đô thị tham gia Mạng lưới Các thành phố Châu Á thích nghi với Biến đổi Khí hậu (Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN) áp dụng những khái niệm, quan niệm mới để gia tăng khả năng thích nghi với hiện tượng này.

Cần gia tăng khả năng chống chịu của các đô thị châu Á trước biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa: Iied.org)

Chương trình ACCCRN được triển khai tại các thành phố ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan trong vòng 4 năm (2009 – 2012), hướng tới mục tiêu hỗ trợ nhóm các thành phố này xây dựng các công cụ và biện pháp thực tế để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và quản lý quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.

Bộ công cụ giúp xây dựng khả năng thích nghi tại các đô thị cũng được mô tả trong cuốn sách của ISET. Bên cạnh đó, sách còn dẫn ra những chiến lược do các đối tác ACCCRN phát triển để hướng dẫn đầu tư nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cộng đồng dân cư cũng như các hệ thống đô thị, ngay cả dưới những điều kiện và tác động không thể lường trước của khí hậu. Đây đồng thời được coi là một chỉ dẫn thông tin cho các nhà hoạt động đô thị, nhà nghiên cứu và các nhà khoa học.

Việt Nam có ba thành phố được lựa chọn cho giai đoạn hiện tại của Chương trình ACCCRN là Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

*Tạm dịch: Thúc đẩy Khả năng thích nghi với khí hậu của đô thị: Áp dụng Những khái niệm thích ứng để lên kế hoạch thực thi trong Chương trình ACCCRN 2009 – 2011.