Đề xuất hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilông

ThienNhien.Net – Dư luận và nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm tới những thay đổi, bổ sung về chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilông. Đặc biệt là đề xuất mới đây của Bộ Tài chính tại Công văn số 17615 /BTC-CLTC do Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký trình Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với mặt hàng túi nilông.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngân sách năm 2013 khai mạc sáng ngày 25/12, nội dung đề xuất này cũng như gói giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đưa vào trong Dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho và nợ xấu được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trình bày tại Hội nghị.

Ảnh minh họa: petrotimes.vn
Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Luật Thuế bảo vệ môi trường chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 01/01/2012, với mục đích khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của tổ chức, cá nhân trong đầu tư sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm có tác động đến môi trường, mặt khác, tạo nguồn thu cho hoạt động môi trường. Để đưa Luật vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP và một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, Thông tư 152/2011/TT-BTC có ghi, túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE; LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua quá trình triển khai, thực tế cho thấy thói quen sử dụng túi ni lông của doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng chưa được thay đổi mà lại nảy sinh một số bất cập đó là sự gia tăng áp lực chi phí cho một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu thường sử dụng túi bao bì ni lông để đóng gói tại thời điểm khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Việc áp mức thuế khiến chi phí đầu ra khi xuất khẩu cũng tăng theo. Để tránh mức thuế này, nhiều doanh nghiệp nhập túi từ nước ngoài về để đóng gói sản phẩm, vô hình trung gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong nước.

Nhằm tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thuế bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, cá nhân, Bộ Tài chính đã có kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ phương án tháo gỡ vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường, áp dụng với túi ni lông. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 có hiệu lực từ ngày 15/11/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. So với Nghị định 67/2011/NĐ-CP, Nghị định 69/2012/NĐ-CP đã bổ sung quy định giải thích rõ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) không phải chịu thuế bảo vệ môi trườnggồm 3 loại như vừa nêu trên.

Để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và áp dụng các quy định chính xác, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2012/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/11/2012) quy định về áp dụng Luật thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về “bao bì đóng gói sẵn hàng hóa” thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường với những nội dung cơ bản như sau: Hướng dẫn cụ thể về các loại bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường; Hướng dẫn cụ thể về các giấy tờ để được xác định là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì được sản xuất, được nhập khẩu hoặc được mua của người sản xuất, người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm; Hướng dẫn về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì được sản xuất, được nhập khẩu hoặc được mua của người sản xuất, người nhập khẩu về để đóng gói sản phẩm nhưng đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho hoặc bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đã bổ sung thêm quy định: Đối với túi ni lông đa lớp được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác (PP, PA,…) hoặc các chất khác như nhôm, giấy… thì thuế bảo vệ môi trườngđược xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi ni lông đa lớp. Căn cứ định mức lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất hoặc gia công túi ni lông đa lớp, người sản xuất hoặc người nhập khẩu túi ni lông đa lớp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

Ví dụ, doanh nghiệp A sản xuất hoặc nhập khẩu 100 kg túi ni lông đa lớp, trong đó trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi ni lông đa lớp là 70% và trọng lượng màng nhựa khác (PA, PP,..) là 30%. Như vậy, số thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp A phải nộp đối với 100 kg túi ni lông đa lớp là: 100 kg x 70% x 40.000 đồng/kg = 2.800.000 đồng.”

Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi nilông

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp quan tâm và đặt câu hỏi cùng với việc sửa đổi, tháo gỡ những vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilông theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp có được trả lại thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với túi ni lông (bao bì) từ ngày 01/01/2012 đến ngày 15/11/2012 hay không?

Căn cứ theo Nghị định số 69/2012/NĐ-CP và Thông tư số 159/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2012, thì việc không thu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn sàng hàng hóa (trừ bao bì đóng gói sẵn sàng hàng hóa nhập khẩu và bao bì do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất để đóng gói sản phẩm do mình sản xuất hoặc gia công ra thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường đã được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ) chỉ áp dụng từ ngày 15/11/2012.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 với 21 nội dung cụ thể, trong đó có nội dung đề nghị đưa vào Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép không thu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP từ ngày 01/01/2012 (trường hợp đã nộp thuế thì sẽ trả lại số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau).

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngân sách năm 2013 khai mạc sáng ngày 25/12, nội dung đề xuất này cũng như gói giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đưa vào trong Dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho và nợ xấu được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trình bày tại Hội nghị.

Với các giải pháp tài chính này của Bộ Tài chính, khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013, các doanh nghiệp sẽ được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ.

Đây là tin vui và cũng là sự động viên, khích lệ ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong các năm tiếp theo.