Quảng Nam đầu tư hơn 380 triệu đồng chăm sóc rừng trên đất cát

ThienNhien.Net – Dự án chăm sóc rừng phòng hộ năm thứ nhất trên đất cát huyện Thăng Bình vừa được UBND tỉnh Quảng Nam thông qua về mặt thiết kế dự toán với tổng kinh phí hơn 382 triệu đồng. Đơn vị đảm nhiệm khâu thiết kế, dự toán và thực hiện là Ban quản lý Dự án trồng rừng huyện Thăng Bình.

Theo nội dung phê duyệt, dự án sẽ tiến hành trồng 56 ha cây keo lưỡi kiềm tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình với mật độ trồng 2.500 cây/ha.

Tổng vốn dự toán được trích từ nguồn kinh phí Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và nguồn số dư dự toán vốn đầu tư xây dựng Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2010 chuyển sang năm 2011.

Ban quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc hợp đồng khoán với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc tổ chức ngoài quốc doanh để thực hiện chăm sóc diện tích rừng nêu trên.