Cần 2.668 tỷ đồng bảo vệ phát triển rừng năm 2012

ThienNhien.Net – Nhằm đảm bảo mục tiêu đưa độ che phủ rừng lên 40,8% vào cuối năm 2012, Bộ NN&PTNT mới đây đã đề xuất kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với tổng kinh phí 2.668 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho các hoạt động đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (1.668 tỷ đồng); hoạt động kiểm lâm và bảo tồn thiên nhiên (600 tỷ đồng); và các chương trình mục tiêu có vốn Trung ương hỗ trợ địa phương (400 tỷ đồng).

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2012 Bộ sẽ ưu tiên thực hiện các chương trình về hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; trồng rừng; cải tạo rừng; trồng cây phân tán…