Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có web riêng

ThienNhien.Net – Trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng vừa được thành lập theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Hậu Giang với địa chỉ tên miền http://lungngochoang.haugiang.gov.vn, là trang thành viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

Trang tin ra đời nhằm mục đích cung cấp và phổ biến những thông tin về chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan tới Khu bảo tồn, tích hợp với thông tin dịch vụ công trên mạng Internet.

Cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản đệ trình, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí khoản kinh phí 102 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 193 để di dời 120 hộ dân hiện đang sống trong vùng nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực quan trọng này là rất cần thiết và gấp rút, vừa tạo điều kiện để người dân xây dựng cuộc sống tốt hơn, vừa tránh gây áp lực lên nguồn tài nguyên rừng, giúp bảo tồn hiệu quả các loài động thực vật tại Khu bảo tồn.