Hà Giang bổ sung điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng

ThienNhien.Net – Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang vừa phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015, xét đến năm 2020.

Theo đó, 3 điểm mỏ khai thác đá vôi sẽ được đưa ra khỏi quy hoạch và 15 điểm mỏ khác được bổ sung thay thế. Ba điểm mỏ có tổng diện tích hơn 800 ha, nằm trên địa bàn xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang và hai xã Thuận Hòa, Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Trong khi đó, 15 điểm mỏ có tổng diện tích hơn 16 ha, nằm rải rác tại các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Xín Mần.

Trong tổng số 15 điểm mỏ thì riêng huyện Bắc Mê tập trung tới 10 điểm, chủ yếu khai thác đá vôi và cát đen; 4 điểm tại Bắc Quang tiến hành khai thác cát, sỏi, đá vôi; riêng 01 mỏ tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần khai thác đá quarzit.