Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

ThienNhien.Net – Ngày 25-1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10200/CT-BNN ngày 16-12-2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ đông xuân 2015-2016 và chỉ đạo công tác phòng, chống rét cho thủy sản nuôi.

Nông dân nhiều tỉnh phía Bắc thiệt hại nặng nề do giá rét (Ảnh: Lục Văn Toán)
Nông dân nhiều tỉnh phía Bắc thiệt hại nặng nề do giá rét (Ảnh: Lục Văn Toán)

Cơ quan chức năng các địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại. Bộ NN&PTNT hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc; triển khai các biện pháp tránh rét cho thủy sản nuôi…