Nghệ An thực hiện 99 dự án cấp nước sạch cho vùng nông thôn

ThienNhien.Net – Đề án cấp nước sạch tập trung vùng nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 5 năm, tổng số dự án được duyệt lên tới 99 dự án, trong đó có 6 dự án chuyển tiếp, 10 dự án được khởi công trong năm 2011 và 83 dự án được xây mới, nâng cấp, cải tạo.

Thời gian thực hiện đề án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 dự kiến hoàn thành 6 dự án chuyển tiếp và thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp 49 dự án (bao gồm cả 10 dự án khởi công năm 2011) với tổng công suất đáp ứng cấp nước cho 348.000 người. Mục tiêu giai đoạn này đảm bảo nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch lên 40%, đạt mức tăng gần 17% so với năm 2010, tương đương tăng 474.000 người.

Trong khi đó, giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo hoàn thành các dự án nối tiếp của giai đoạn 1 và khởi công mới 44 dự án có tổng công suất đáp ứng cấp nước cho 291.000 người. Mục tiêu nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch lên 55%, đạt mức tăng 15% so với năm 2015, tương đương tăng 440.000 người.

Cũng theo nội dung đề án, khu vực quy hoạch sẽ được phân chia theo 3 vùng, gồm 5 huyện vùng núi cao (vùng I), 5 huyện vùng núi thấp và trung du (vùng II), 7 huyện còn lại có địa bàn núi thấp và đồng bằng (vùng III).