Đắk Lắk thu hồi hơn 100 ha đất sử dụng kém hiệu quả

Sử dụng đất rừng kém hiểu quả ở Đăk Lawk. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Sau khi rà soát hiện trạng sử dụng đất, tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 106.782 ha của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vườn quốc gia không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch, quy định của pháp luật, trong đó, có 82.986 ha đất của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý, vườn quốc gia, diện tích còn lại là của các công ty nông nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn diện tích đất đã thu hồi cũng đã bị người dân lấn chiếm gieo trồng lúa, màu, các loại cây công nghiệp ngắn, dài ngày, trồng rừng. Tỉnh cũng đã có kế hoạch thu hồi lại diện tích bị lấn chiếm trái phép này để cấp lại cho các hộ gia đình đồng bào các dân tộc còn thiếu đất sản xuất, đất ở, phần còn lại lập các dự án chuyển sang phát triển cao su đại điền, trồng rừng kinh tế…

Như vậy, sau khi sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 15 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp, 8 ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, vườn quốc gia và 32 Công ty TNHH một thành viên chuyên sản xuất, kinh doanh cà phê, với tổng diện tích 571.295 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 55.446 ha, đất lâm nghiệp là 504.707 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 42 ha…