Quảng Nam truy quét các điểm nóng phá rừng đầu nguồn

ThienNhien.Net – Nhằm chấn chỉnh tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, khai thác gỗ trái phép, đặc biệt là các rừng đầu nguồn của các công trình thủy điện, thủy lợi, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành chỉ thị yêu cầu các ban ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đối với những điểm nóng về khai thác, lấn chiếm trái phép rừng và đất rừng tự nhiên, vận chuyển lâm sản trái phép.., cần kiên quyết truy quét, xóa bỏ.

Ngoài việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý dự án thủy lợi, thủy điện thực hiện quản lý tốt hồ chứa nước, công trình thủy lợi, thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; thường xuyên theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm tại khu vực rừng đầu nguồn của công trình thuỷ điện, hồ chứa nước thuộc đơn vị quản lý; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án thủy điện.

Theo thống kê, từ năm 1998 – 2010, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28.699 vụ vi phạm lâm luật khiến hàng trăm ha rừng bị tàn phá. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ các hoạt động săn bắn, mở rộng tái định cư và canh tác nông nghiệp, khai thác và quản lý tài nguyên rừng thiếu hợp lý… Bên cạnh đó, việc phát triển các công trình thủy điện chưa gắn với phát triển bền vững cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng khai thác rừng không theo quy hoạch diễn ra trong suốt nhiều năm qua.