Quảng Nam di dời các cơ sở giết mổ gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Riêng với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh sẽ kiên quyết xử lý, đình chỉ hoặc buộc di dời khỏi khu dân cư.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn để đình chỉ những cơ sở giết mổ không thực hiện đúng quy định, trong khi đó, Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chí về điểm giết mổ đảm bảo vệ sinh, trình UBND tỉnh trước ngày 31/3/2012.

Với những dự án, công trình có nguy cơ gây tác động lớn đến môi trường, cần cân nhắc trước khi đề xuất cho phép đầu tư. Các khu, cụm công nghiệp cũng cần phải được đánh giá tác động môi trường đối với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đề xuất danh mục từng loại hình đầu tư thích hợp.

Đặc biệt, các ban ngành, địa phương cần tranh thủ các nguồn kinh phí từ Trung ương để hỗ trợ đầu tư cho các công trình trọng điểm về xử lý môi trường trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2015 toàn bộ các cụm công nghiệp có nhà máy hoạt động, các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung được xây dựng hoàn chỉnh các công trình xử lý môi trường.